iZombie - Season 5


iZombie - season 5 teaser
iZombie, Season 5 - Teaser
iZombie - season 5 banner

Information

  • Year: 2019
  • Season rating: ( votes)

Episodes

# Date Title
1 05/02/2019 Thug Death

Previous season Next season

Seasons

iZombie - season 1

Season 1 (2015)

Rating: 7.7
iZombie - season 2

Season 2 (2015)

Rating: 7.7
iZombie - season 3

Season 3 (2017)

Rating: 7.1
iZombie - season 4

Season 4 (2018)

Rating: 7.8
iZombie - season 5

Season 5 (2019)

Rating: 0.0